Skip to content
Politigården

Andre straffesager

Som rent strafferetskontor føres alle typer af straffesager og Anders K Németh har over 10 års erfaring med en lang række sager inden for blandt andet områderne påstået vold, drab, røveri samt narkotika.

Ovennævnte sagstyper adskiller sig fra økonomiske straffesager ved at anklagemyndigheden i langt højere grad varetægtsfængsler sigtede under dele af eller i hele efterforskningsfasen. Også ved disse sagstyper er valget af forsvarer dog frit, men hvor man uden varetægtsfængsling blot kan rette direkte henvendelse til den man ønsker skal repræsentere sig, vil man ved varetægtsfængsling skulle gøre opmærksom på sit ønske ved grundlovsforhøret eller ved efterfølgende at oplyse navn og telefonnummer på forsvareren til arrestpersonalet og den kriminalassistent som behandler sagen.

Udgiften er, helt som i økonomiske straffesager, den samme hvad enten man selv foretager et valg eller lader retten beskikke en advokat, da forsvarersalærer fastsættes af domstolene efter faste retningslinjer. Det er med andre ord ikke dyrere at vælge sin egen forsvarsadvokat.