Skip to content

Kontoret

Anders K Németh Advokatselskab yder forsvarerbistand i alle typer straffesager, og repræsenterer løbende en lang række klienter i mange af de største og mest principielle sager.

Kontoret har et omfattende samarbejde med andre forsvarsadvokater, ligesom store og mellemstore danske advokatkontorer henviser straffesager og indhenter rådgivning omkring strafferetlige spørgsmål.

Herudover har kontoret samarbejde med advokatkontorer i henholdsvis London og Amsterdam ligesom medlemskab af European Criminal Bar Association sikrer et netværk til forsvarsadvokater i en lang række andre europæiske lande.

De tre grundelementer 
Kontoret er baseret på at nedenstående tre grundelementer er forudsætningen for et succesfuldt forsvar i en straffesag:

  1. Engagement – resultatet i en straffesag vil næsten altid have afgørende betydning for den sigtede, og et stort engagement i sagen fra forsvarerens side er derfor et grundkrav i alle sager.
  2. Erfaring – en høj grad af erfaring og ekspertise er nødvendigt i enhver straffesag af bare nogen kompleksitet og omfang.
  3. Tilgængelighed – straffesager er ofte af hastende karakter og udgør en stor personlig belastning for den sigtede. Det er derfor vigtigt at man har adgang til sin forsvarer alle ugens dage.